Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   เทศบัญญัติเทศบาล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   วารสารเทศบาล
   แผนพัฒนาบุคลากร
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา ทต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายวิภาส นวลพุฒ
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลชุมพล เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ดู : 55)
แต่งตั้งคณะกรรมการ การส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลชุมพล (ดู : 59)
พาณิชย์ลดราคา (ดู : 46)
ขอเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬา ประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12  (ดู : 104)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (ดู : 4)
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.)และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 2)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 4)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
 
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ....เก็บขยะสองข้างทางถนนเพชรเกษม(พัทลุง-ตรัง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จิตอาสาพระราชทาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
120 ปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
มุทิตาจิต ปลัด สุรพล บุญยก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
บูรณาการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แจกเจลล้างมือให้กับกิจการร้านค้าภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ส่งมอบขยะอันตราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
นิเทศงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมแจกถุงยังชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น(หลักสูตรการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า)
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงนวย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างเก็บน้ำในค่ายอภัยบริรักษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกง ม.1 ตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs