Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
เดิมบ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่ออำเภอเมืองพัทลุง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงแยกหมู่บ้านชุมพล มารวมกับหลายๆ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลชุมพล และ ต่อมาได้แยกตำบลชุมพล ตำบล บ้านนา ตำบลลำสินธุ์ และตำบลอ่างทอง ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ขอพระราชทานชื่อใหม่เป็นชื่อกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และได้รับการยกเป็นอำเภอศรีนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่าชุมพล มาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนที่พม่ายกทัพ เพื่อจะมาตีกรุงรัตนโกสิน ที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพพม่า โดยใช้บริเวณนี้เป็นที่รวบรวมไพร่พล จึงได้ชื่อว่าบ้านชุมพล จนถึงปัจจุบัน  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   วารสารเทศบาล
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา ทต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายวิภาส นวลพุฒ
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬา ประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12  (ดู : 23)
โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น - เด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 (ดู : 26)
การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี 2563 (ดู : 30)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 53)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลชุมพล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลฯ  (ดู : 18)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ (ดู : 14)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล  (ดู : 17)
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น(หลักสูตรการจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการอบรมไวรัสโคโรนา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ตรวจโรงเลี้ยงช.401 ช.402
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น - เด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทำบุญสำนักงาน+กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกง ม.1 ตำบลชุมพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
 
  เทศบาลตำบลชุมพล
   เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
   โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987
E-mail Address : info@chumponcity.go.th
   Copyright © 2019. www.chumponcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs