เทศบาลตำบลชุมพล

เทศบาลตำบลชุมพล

เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-635060 , 074-673987 โทรสาร : 074-635060 , 074-673987
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@chumponcity.go.th