เทศบาลตำบลชุมพล

เทศบาลตำบลชุมพล

เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-635060 โทรสาร : 074-610841
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05931102@dla.go.th , info@chumponcity.go.th