เทศบาลตำบลชุมพล เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ : 074-635060 074-673987 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@chumponcity.go.th

นายสุชาติ นิ่มวุ่น

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

080-865-2754

นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว

ปลัดเทศบาลตำบลชุมพล

089-876-5841

  • วิสัยทัศน์

    ชุมพลปลอดภัยความยากจน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารชาวทต.ชุมพล

กิจกรรมชาวทต.ชุมพล

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
7 สิงหาคม 2562

พี่น้อง ทต.ชุมพล เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลชุมพล
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)